DM-tonery.cz
Jedinečná technologie OdourClear pachy nepřekrývá, ale skutečně eliminuje a zanechává svěží vůni, Obsahuje nehořlavý přírodní hnací plyn a je ideální pro kteroukoli místnost, Jedinečná směs exotických květin, ve kterých orchideje ztělesňují křehkou harmonii přírody, Široká škála vysoce kvalitních vůní, Dodává vašemu domovu příjemně lehkou svěží vůni, Nepřekrývá, ale skutečně eliminuje nepříjemné vytrvalé pachy a zanechává lehkou svěží vůni

Vlastnosti

Jedinečná technologie OdourClear pachy nepřekrývá, ale skutečně eliminuje a zanechává svěží vůni, Obsahuje nehořlavý přírodní hnací plyn a je ideální pro kteroukoli místnost, Jedinečná směs exotických květin, ve kterých orchideje ztělesňují křehkou harmonii přírody, Široká škála vysoce kvalitních vůní, Dodává vašemu domovu příjemně lehkou svěží vůni, Nepřekrývá, ale skutečně eliminuje nepříjemné vytrvalé pachy a zanechává lehkou svěží vůni

Marketing produktu

Osvěžovač vzduchu AmbiPur s technologií OdourClear odstraňuje nepříjemné vytrvalé pachy a zanechává lehkou svěží vůni. Objevte jemnou vůni zlaté orchideje, jedinečné směsi exotických květin, mezi nimiž kraluje thajská orchidej ztělesňující křehkou rovnováhu a harmonii přírody. Vůně AmbiPur ve spreji jsou nehořlavé a obsahují 100% přírodní hnací plyn. Díky tomu se skvěle hodí do jakékoli místnosti v domácnosti. Vyzkoušejte kompletní řadu výrobků AmbiPur s jedinečnou technologií OdourClear, například osvěžovač textilií AmbiPur nebo osvěžovač vzduchu do auta. Vyzkoušejte také elektrický osvěžovač vzduchu Ambi Pur 3volution pro nepřetržitou eliminaci zápachu po dobu až 90 dnů. 

Složení

Benzisothiazolinone

Informace o produktu

Původ

Polsko

Název a Sídlo

Kontaktní informace

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Ottova 402
269 32 Rakovník
ČR. P&G
P.O.Box 1059
111 21 Prague 1
Czech Republic
3613821083
Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nebo pošlete e-mail.

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300.0

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Lidé trpící přecitlivělostí na parfémy by měli být při používání tohoto výrobku opatrní. Používání osvěžovačů vzduchu nenahrazuje vhodné hygienické návyky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 5 % hmotnosti náplně je hořlavých.

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)